ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน

คุณจะได้ทราบถึงความหมาย ของตัวเลขบัตรประชาชน ว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง ที่ทางราชการเก็บเอาไว้ในตัวเลข 13 หลักนั้น